Penzión IMPERIAL, Námestie Slovenského národného povstania 1679,

966 81 Žarnovica

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

Prevádzkovateľ:

PIBAX s.r.o.

Námestie Slovnenského národného povstania 1679

966 81 Žarnovica

Vypracovaný  dňa   10.10.2019

Ubytovanie – prevádzkový poriadok

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích služieb obyvateľstvu – ubytovanie.

 

         a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

obchodné meno,  názov firmy: PIBAX s.r.o.

adresa prevádzkovateľa: Námestie Slovenského národného povstania 1679, 966 81 Žarnovica

IČO:

telefonický kontakt: 0907 250 213

email: pensionimperial@gmail.com

názov a adresa prevádzky: Penzión IMPERIAL, Námestie Slovenského národného povstania 1679, 966 81 Žarnovica

 

        b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Popis ubytovacieho zariadenia:

Penzión Imperial sa nachádza v centre mesta Žarnovica. Je súčasť polyfunkčného objektu, v ktorom sa nachádza reštauračná prevádzka a herňa. Časť budovy v ktorej sa penzión nachádza (2 podlažie) je novostavba. V okolí sa nachádza parkovisko, ktoré slúži pre našich zákazníkov.

Vstup do prevádzky je situovaný od hlavnej ulice. Na prízemí penziónu sa hneď pri dverách nachádza recepcia na prijímanie a ubytovanie hostí. Na prízemí sa ešte nachádza miestnosť, pre odkladanie špinavého prádla.

Vstup na druhé podlažie vedieť po schodoch od recepcie. Na druhom podlaží sa nachádza 11 miestností so samostatných vstupom. Jedná sa o 9 izeb, súžiacich na ubytovanie hostí a 1 miestnosť pre upratovačku, miestnosť – sklad na čisté prádlo a kancelária manažéra penziónu.

Izby sa rozdeľujú na izby „štandardné“, izby „komfortné“, izby „rodinné“.

Štandardných izeb sa v penzióne nachádzajú 4. V týchto izbách sa nachádzajú postele pre 2 osoby, skriňa, písací stolík so stoličkou. Sú vybavené televízorom, chladničkou, varnou kanvicou, nočnými lampami. Každá izba má samostatnú kúpeľňu vybavenú sprchovým kútom, umývadlom a WC.

Komfortná izba sa nachádza v penzióne 1. Je komfortnejšia, pretože má viac metrov štvorcových ako štandardná izba a má prístup na balkón. V tejto izbe sa nachádzajú postele pre 2 osoby, skriňa, písací stolík so stoličkou, príručný stôl. Je vybavená televízorom, chladničkou, varnou kanvicou, nočnými lampami. Izba má samostatnú kúpeľňu vybavenú komfortnejším sprchovým kútom, umývadlom a WC.

Rodinných izeb sa nachádzajú v penzióne 4. V týchto izbách sa nachádzajú postele pre 2 osoby, rozťahovací gauč, konferenčný stolík, skriňa, písací stolík so stoličkou a kuchynka s jedálenským stolom a stoličkami. Sú vybavené televízorom, chladničkou, varnou kanvicou, nočnými lampami. Kuchynka je vybavená elektrickou indukčnou dvojplatničkou, drezom s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, kuchynská linka na riad, kuchynské skrinky, prostriedky na umývanie riadu, súprava kuchynského riadu, poháre, príbory. Každá izba má samostatnú kúpeľňu vybavenú sprchovým kútom, umývadlom a WC.

V miestnosti pre upratovačku sa nachádza výlevka na vodu a polička s čistiacimi prostriedkami.

V miestnosti sklad čistého prádla sa nachádza čisté posteľné prádlo, čisté utierky, čisté uteráky, osušky a hygienické potreby pre hostí.

Celkový počet stálych lôžok je 18 + 4 prístelky. Celkový počet izieb je 9.

Ubytovacie zariadenie sa klasifikuje v zmysle vyhlášky  MH SR 277/2008 ako ubytovacie zariadenie penzión*** / s troma hviezdičkami/.

      c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

V prevádzke sa dodržiavajú základné hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedný Michal Piták, ktorý zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci dbajú na dodržiavanie osobnej hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. Zamestnanec sa na pracovisku nebude zdržiavať 8 hodín denne, ale bude prichádzať len na výkon činnosti – recepčná, upratovačka. Z tohto dôvodu nie je potrebná šatňa. Zariadenie na osobnú hygienu bude používať v reštauračnej časti.

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

Zásobovanie vodou:               – zdroj zo Slovenského vodohospodárskeho podniku

Odkanalizovanie:                   – čistička odpadových vôd

Vyukurovanie:                        – podlahové kúrenie

Príprava teplej vody:              – plynový kotol, zásobník

      d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny

V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyradí z používania. Čistá posteľná bielizeň je prepravovaná do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.

Čistá bielizeň je skladovaná v miestnosti sklad prádla, nahádzajúcej sa na druhom podlaží.

Použitá bielizeň je skladovaná v plastových nádobách na to určených, ktoré sú umiestnené na prvom podlaží.

Pranie a čistenie použitej bielizne je zabezpečené komerčnou práčovňou. Frekvencia výmeny posteľnej bielizne je každé 3 dni, uteráky každé 3 dni.

       e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa denne upratujú, zariadenia na osobnú hygienu denne umyjú a dezinfikujú.

Najmenej raz za štvrťrok, prípadne podľa potreby je zabezpečené všeobecné upratovanie (sanitačný deň) spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov a prikrývok.

Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za tri roky.

Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie sú uložené miestnosti pre upratovačku na druhom podlaží. Pre upratovanie sa používajú tieto prostriedky na čistenie: Ajax profesional, Savo proti pliesňam, Jar, Pur, Fixinela, Domestos, Cif, Pronto. Na dezinfekciu plôch sú používane: Incidin Foam, Promanum (dezinf. roztok), Incidur spray (povrch dezinfekcia), Despray. Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expirácie.

Zodpovednou osobou za čistotu a upratovanie ubytovacieho priestoru je Michal Piták.

        f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu

 Zariadenia na osobnú hygienu sa denne umývajú a dezinfikujú. Tieto úkony vykonáva upratovačka, ktorá vykonáva sanitáciu s dodržiavaním zásad bezpečnosti pri práci. Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu: Ajax profesional, Domestos, Savo , Fixinela.

Zodpovedná osoba: Michal Piták

        g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

V ubytovacom zariadení je zabezpečené vykonávanie ničenia živočíšnych škodcov. Pri ich výskyte je na to je poverená deratizačná firma na základe objednávky.

Zodpovedná osoba: Michal Piták

         h) spôsob odstraňovania odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

 Komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú. Odvoz KO zabezpečujú Technické služby mesta Žarnovica.

       i) frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov roztočov

Stanovenie alergénov roztočov sa vykoná najmenej jedenkrát za päť rokov u lôžok a lôžkovín starších ako desať rokov.

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Prevádzkový poriadok dňa 10.10.2019

vypracoval: Michal Piták